Thông tin dự án
Học phần 3 - Lắp ráp và lập trình với Uaro
codekitten
Sản phẩm
https://sgp1.digitaloceanspaces.com/teky-prod/teky-edu-vn/media/project_medias/2022/3/14/DSMM_4_3_AMH.jpg
Giới thiệu sản phẩm
Dự án để trình bày những bức ảnh đặc sắc và nổi bật về những món ăn. Trong sản phẩm được sử dụng các công cụ Brush Tool, Type tool và layer style.
avatar
Phootobook đồ ăn
+0
1 bình luận
6537 đã xem
Trương Thiên Bình Minh

phở

Trả lời 177d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
1,994
Thông tin

Dự án 11 sản phẩm

Yêu thích 242

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề