Thông tin dự án
Học phần 1 - Lắp ráp và lập trình với Uaro
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
"Dự án mô tả sự di chuyển và tấp nập trên đường phố, với các phương tiện chen nhau đi lại. Với thông điệp truyền tải các bạn hãy di chuyển trên đường an toàn và di chuyển đúng lòng lề đường."
avatar
Dự án đường phố tấp nập
+0
54 bình luận
6901 đã xem
Chủ đề:
Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 16 sản phẩm

Yêu thích 425

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề