Thông tin dự án
Học phần 5 - Lập trình với Scratch Jr
codekitten
Giới thiệu sản phẩm
Dự án nghiên cứu thiết kế mô hình tàu vũ trụ với các bộ phận chức năng phù hợp. Sử dụng các khối trụ, khối cầu và biến thể của khối cầu để thiết kế mô hình
avatar
Tàu vũ trụ
+2
10 bình luận
7339 đã xem
Chủ đề: Robo war
Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Tuệ Anh

tuyệt

Trả lời 101d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
2,138
Thông tin

Dự án 19 sản phẩm

Yêu thích 236

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề