• avatar
  Đăng bài
 • project
  +8
  15 bình luận
 • project
  +6
  10 bình luận
 • project
  +7
  11 bình luận
 • project
  +14
  19 bình luận
 • project
  +9
  13 bình luận
 • project
  +7
  12 bình luận
Giảng viên Đặng Thị Thanh Mai
21 phút trước

Hình lớp học Bé làm Game(HCM-DS17-C-PA-711-2020BLG-0080)

 • +10
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Giảng viên Trình Ngọc Bình
30 phút trước

Hình lớp học Bé làm Game(HCM-DS17-C-PA-711-2020BLG-0058)

 • +10
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

avatar
Học sinh Liêu Nam Phong hoàn thành dự án Cuộc chiến không lực (P1) trong lớp EdTech-C-PA-711-2020BLG-0339
33 phút trước

thumbnail
 • +5
6 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Lại Ngọc Thuỳ Trang 17:06 08/12/2023

chói chang quá🎀🎀🎀

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tống Đức Minh Hoàng 16:58 08/12/2023

💪💪💪vẫn cứ nà ô kê

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Ngọc Nam Trân 16:49 08/12/2023

như nào như nào👏👏👏

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Hoàng Gia Nghi 16:45 08/12/2023

✨Đỉnh quá

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dương Tấn Phúc 16:42 08/12/2023

vỗ tayyyy🤘🤘🤘

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm
avatar
Học sinh Liêu Nam Phong hoàn thành dự án Cuộc chiến không lực (P1)
33 phút trước

thumbnail
 • +5
6 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Lại Ngọc Thuỳ Trang 17:06 08/12/2023

chói chang quá🎀🎀🎀

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tống Đức Minh Hoàng 16:58 08/12/2023

💪💪💪vẫn cứ nà ô kê

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Ngọc Nam Trân 16:49 08/12/2023

như nào như nào👏👏👏

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Hoàng Gia Nghi 16:45 08/12/2023

✨Đỉnh quá

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dương Tấn Phúc 16:42 08/12/2023

vỗ tayyyy🤘🤘🤘

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm
Nguyễn Lưu Thu Hương
40 phút trước
<div>bật TV l&ecirc;n coi m&agrave; to&agrave;n HBO hoy &agrave; =)))</div>
activity
 • +11
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Lối tắt