Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm của con gồm 1 xe đua cho người chơi điểu khiển và 1 xe đua do máy điều khiển. Sử dụng cái phím w, a, s, d để điều khiển xe đua của người chơi. Xe do máy điều khiển sẽ chạy theo đường đã được thiết kế trước đó. Khi bắt đầu sẽ hiện lên hướng dẫn chơi, người chơi điều khiển xe về đích trước xe do máy điều khiển thì sẽ thắng, ngược lại thì sẽ thua. Ngoài ra trên đường đua còn có các bitcoin, khi ăn bitcoin sẽ tăng điểm, khi trò chơi kết thúc sẽ có hiện số sao tương ưng với số điểm mà người chơi nhận được.
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Minh Khang

chói chang quá👏👏👏

Trả lời 95d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đoàn Ngọc Thảo Nguyên

💎💎 Gút chóp em 🖖

Trả lời 95d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phạm Anh Đức

🙄Wowwwwww

Trả lời 95d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phan Anh Tuấn

mạnh dạn thả like đê🔥

Trả lời 95d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Hữu Khang

🧎‍♀️ 100000000 điểm lun 👍

Trả lời 95d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?