Giới thiệu sản phẩm

Câu lệnh mới:
  • Kiến thức, khái niệm: Khối lệnh điều kiện if ... else trong CoBlock

Có 4 chìa khoá. Mỗi chìa khoá sẽ tự giới thiệu mình và việc ta cần làm là chọn đúng chìa khoá.
Gợi ý: Chìa khoá đúng rất nhiều chuyện.
Nếu bạn chọn sai 3 lần, bạn sẽ thua và theo cảnh sát.
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Lê Thanh An

✨cute za

Trả lời 85d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Mai Anh Đào

tôi chọn bạn 🔥🔥🔥

Trả lời 85d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Ngọc Gia Hân

xin vía học giỏi ạ🙄

Trả lời 85d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Phúc Anh

Ai chơi lại bạn được thì chơi chứ mình chịu nè 👌👌

Trả lời 85d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Thị Trường Giang

👏👏👏ngàn timmm

Trả lời 85d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?