Trần Vũ Minh Hiền
Nông dân
29 Dự án
17 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 364,600 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

Đố các cậu giải ra được câu hỏi này kk
Bùi Thu Trang

ai biết câu trả lời ko

Trả lời 3h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Vũ Minh Hiền

ai giải cho tui đi

Trả lời 3h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Minh Đức

tui chưa biết đáp án

Trả lời 3h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Ngọc Linh

bao nhiêu vậy

Trả lời 3h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nga Ngớ Ngẫn

quá dễ

Trả lời 5h

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Tớ tập làm giỏ hoa tại nhà để tặng các thầy cô giáo vào 20/11 á 😊

Đăng nhập để tham gia bình luận

project
project
project