Nguyễn Vũ Minh Khuê
Nông dân
1 Dự án
0 Bài đăng
1 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Hi! Ngày hôm nay cậu thế nào?😜

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 0 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Studio Hoạt hình (9-12t)
project