Thông tin dự án
Học phần 2 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Video sản phẩm
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
"Dự án mô phỏng trò chơi Pacman nổi tiếng được phát hành đầu tiên tại Nhật Bản. Người chơi điều khiển Pac-Man trong một mê cung và ăn các chấm pac (pac-dots). Nếu người chơi ăn hết các chấm pac trong 2 phút thì Pac-Man sẽ chiến thắng. Có đối thủ đi rong tự do trong mê cung và cố gắng bắt Pac-Man. Nếu để bị bắt, Pac-Man sẽ bị mất mạng. "
avatar
Pacman
+1
0 bình luận
5037 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 2 sản phẩm

Yêu thích 2425

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề