Thông tin dự án
Học phần 3 - LẮP RÁP VÀ LẬP TRÌNH ROBOT CƠ BẢN VỚI LEGO WEDO
codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Với ý tưởng muốn chơi phóng máy bay với các bạn trong lớp xem ai xa hơn nên các bạn muốn tạo ra một thiết bị để đỡ mất thời gian mà có thể phóng liên tục không cần nhặt lại máy bay mà chỉ cần lắp thật nhiều máy bay để có thể cùng nhau phóng. Hết số lượng máy bay, máy bay của bạn nào phóng xa hơn sẽ thắng.
avatar
Rocket Launcher
+0
0 bình luận
4743 đã xem
Chủ đề: Robo war
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
54
Thông tin

Dự án 26 sản phẩm

Yêu thích 235

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề