Thông tin dự án
Bé làm Game (9-11t) - Level 4
Sản phẩm
https://tekyonline-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/thaidqteky_tekyacademy_edu_vn/EXzlbbWYXF9OgNBk_Bqj_HgBthjZMjQ7lsFaVp-5utj_kQ?e=tquuba
Giới thiệu sản phẩm

Đèn tín hiệu hoạt động điều tiết giao thông

avatar
Đèn tín hiệu giao thông
+0
0 bình luận
705 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
Thông tin

Dự án 1 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề