Thông tin dự án
Học phần 9 - LẬP TRÌNH AR/VR VỚI COSPACES
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Xây dựng chiếc công viên thực tế ảo có cây trên một mặt hồ lớn và có thêm chiếc thuyền mà em yêu thích
avatar
Công viên trên mặt nước
+0
0 bình luận
815 đã xem
Chủ đề: Bác kính yêu
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 15 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề