Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH MICROBIT, MAKECODE
codekitten codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Sử dụng lệnh if else random để thực hiện các trạng thái của bảng led quảng cáo

avatar
Tạo bảng led quảng cáo
+0
0 bình luận
738 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 9 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề