Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH MICROBIT, MAKECODE
codekitten codekitten
Sản phẩm
https://makecode.microbit.org/78271-90132-10822-79826
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Máy tính bỏ túi thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia

avatar
Máy tính bỏ túi
+0
0 bình luận
700 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 9 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề