Thông tin dự án
Bé làm Game (9-11t) - Level 4
Sản phẩm
https://makecode.com/_FMU2fv8PMh3W
avatar
Smart house
+0
0 bình luận
694 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 2 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề