Thông tin dự án
Học phần 5 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN, BẢO MẬT & HACK
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Ý Tưởng: 
Xây dựng website bán sách cho những người có sở thích đọc sách
Trang web giúp người dùng tiếp cận được với nguồn sách chính thống và giá cả được niêm yết rõ ràng đầy đủ.
Khuyến khích người dùng sử dụng sách để nâng cao hiểu biếtavatar
Website bán sách
+0
0 bình luận
824 đã xem
Chủ đề: Bác kính yêu
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 12 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề