Thông tin dự án
Học phần 5 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN, BẢO MẬT & HACK
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Màn hình mặc định lúc mở lên là màn hình Signup

Có thanh menu với 2 option là login và quit

+Login: Màn hình login pop up (hs chưa làm tới)

+Quit: Thoát app

avatar
Menu
+0
0 bình luận
836 đã xem
Chủ đề: Bác kính yêu
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 12 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề