Thông tin dự án
Học phần 4 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

-Sử dụng các hình ảnh chứa các hoạt động liên tục để tạo animation cho nhân vật làm cho nhân vật hoạt động linh hoạt.
-Ứng dụng các câu lệnh pygame, list kiến thức đã được học để hoàn thành sản phẩm

avatar
Mario
+0
0 bình luận
4840 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 10 sản phẩm

Yêu thích 124

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề