event
Fri 28.10
Talkshow THẦY HOÀNG ĐẠI CHIẾN MINIONS 03:32 PM, Fri 28.10.2022 | Sự kiện trực tuyến

EdTech

Thầy Hoàng TEKY

2302 người

Holdings

Chi tiết sự kiện

Có thể các bạn không biết, nhưng thực ra thầy Hoàng và các bạn Minions có rất nhiều điểm chung. Điểm chung lớn nhất chính là đều vô cùng đáng yêu 🥰😘 Chính vì vậy, để tranh xem ai đáng yêu hơn, thầy Hoàng sẽ có một buổi đại chiến! 😈