HỆ THỐNG ADMIN

Nội dung buổi live
Tìm hiểu chủ đề: Quản lý tài khoản Admin tại Teky Fanpage Kiến thức, khái niệm: Giới thiệu hệ thống Admin, tạo tài khoản admin để truy cập hệ thống Admin, cách đưa Model vào Admin quản lý, cách tuỳ biến Admin Dự án Hệ thống quản trị: Tạo trang quản trị đơn giản mà người quản trị có thể thay đổi nội dung, vị trí, hình ảnh các bài viết
teacher
Thạc sĩ
Nguyễn Thị Thu Hương

Cô là Thu Hương, giáo viên công nghệ tại Học viện sáng tạo công nghệ Teky.Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục STEM, đào tạo công nghệ, cô có cơ hội làm việc và giảng dạy câu lạc bộ lập trình, robotics tại nhiều trường Tiểu học như Vinschool, Olympia, Newton, Victoria, BVIS, Jean Piaget, .... từ đó thấu hiểu được sự khao khát và đam mê của các em học sinh đối với công nghệ và khoa học máy tính.

Công nghệ phát triển không ngừng, vì vậy cô luôn đổi mới và tiên phong phát triển các phương thức dạy học tích cực, cùng học sinh khai thác vấn đề thực tiễn và tạo ra sản phẩm công nghệ hữu ích . Học sinh được chủ động chiếm lĩnh tri thức, phát triển tư duy và hình thành kỹ năng cần thiết cho thời đại công nghệ 4.0. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để các em định hướng và phát triển năng lực nghề nghiệp trong tương lai.